MUDr. Denisa Škrovinová

Denisa Škrovinová je aktívna vo vedeckej činnosti a pravidelne sa zúčastňuje na kongresoch – zoznam jej prednášok.

Základné informácie

  • Narodená v roku 1974, matka dvoch dcér
  • 1998 – ukončené vysokoškolské štúdium promóciou na JLF UK v Martine
  • 2001 – Atestácia I. stupňa v odbore Oftalmológia, číslo: B 43 966
  • 2006 – Atestácia II. stupňa v odbore Oftalmológia, špecializácia v súlade neskorších právnych aktov Európskych spoločenstiev, Bratislava, číslo: D.00987
  • 2009 – Doktorandské štúdium LF UK v Bratislave
  • 2012 – Dizertačná skúška na tému Korekcia myopie wavefront optimalizovanou abláciou

Pracovné zaradenia

august 1998
po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobila na očnom oddelení­ v NsP v Žiline, kde sa až do roku 2005 venovala operáciám sivého zákalu, kozmetickým operáciám v okolí oka, laserovému ošetreniu sietnice, diagnostike a liečbe ochorení predného a zadného segmentu oka.

jún 2005 – november 2012 primár 1. Žilinského očného centra Vikom. Vykonávala štandardné a špecializované očné vyšetrenia. Získala certfikát pre prácu s oftalmologickým CT (OCT) prístrojom. Venovala sa operáciám predného segmentu oka, plastickým periokulárnym operáciám, operáciám sivého zákalu, refrakčným laserovým (excimerovým) operáciám a laserovým operáciám glaukómu… Získala certifikáty pre prácu s excimerovým laserom MEL 60, s Allegretto Wave 200Hz a tiež Eye-Q Blu Line 400Hz. Ako prvá na Slovensku operovala femtosekundovým laserom firmy Wavelight FS 200Hz. V operatíve sivého zákalu jej patrí prvenstvo na Slovensku pri použití vnútroočného implantátu Acrysof IQ a bola jednou z prvých, ktorí používali pri operácii katarakty na úpravu zakrivenia rohovky (astigmatizmu) Acrysof Toric vnútroočný implantát. V minulom roku patrila medzi 5 oftalmologických chirurgov s najväčším počtom zaimplantovaných multifokálnych vnútroočných šošoviek na Slovensku. Svoje skúsenosti prezentovala na viacerých zahraničných (ESCRS) a domácich kongresoch.