Prednášková činnosť

 • 7.12. – 9.12. 2023 Škola mikrochirurgie katarakty VIII. Ročník, Modranka Trnava, 6 prednáškových vstupov + výučba operácie katarakty, Škrovinová D.
 • 19.10. – 21. 10. 2023 XXVIII. KONGRES SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, hotel Patria, Vysoké Tatry, Panel expertov – katarakta a prelex – okrúhly stôl, Dabóczy F., Škrovinová D., Piovarči R., Veselý P.
 • 19.10. – 21. 10. 2023 XXVIII. KONGRES SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, hotel Patria, Vysoké Tatry, Škola mikrochirurgie katarakty – z Martina do Barcelony, Škrovinová D. , Ilavská M, Peško K., Bohm P., Piovarči R.
 • 19.10. – 21. 10. 2023 XXVIII. KONGRES SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, hotel Patria, Vysoké Tatry, Refrakčné prekvapenie po implantácii multifokálnej IOL, Škrovinová D. 
 • 19.10. – 21. 10. 2023 XXVIII. KONGRES SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, hotel Patria, Vysoké Tatry, Laserová refrakčná chirurgia na Slovensku v roku 2022 – anonymná štatistika, Škrovinová D. , Peško K., SKS CRS
 • 19.10. 2023 XXVIII. KONGRES SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, hotel Patria, Vysoké Tatry, Odborná diskusia organizovaná spoločnosťou Alcon: Posilnenie istoty pri korekcii presbyopie s ohľadom na refrakčný výsledok a spokojnosť pacientov: Pacient v centre pozornosti., Škrovinová D. 
 • 12.6. – 14. 6.  2023 Škola mikrochirurgie katarakty VIII. Ročník, Experience Alcon centrum Barcelona, 6 prednáškových vstupov + výučba operácie katarakty mladých oftalmológov,  Škrovinová D.
 • 20-22. 10. 2022 XXVII. KONGRES SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, X bionic Sphere – Šamorín: Vivity – kompletná zmena limitov indikácií pri korekcii presbyopie. Splnenie očakávaní pacienta sa stáva primárnym kritériom pre voľbu vnútroočnej šošovky, Škrovinová D. 
 • 20-22. 10. 2022 XXVII. KONGRES SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, X bionic Sphere – Šamorín: Okrúhly stôl: AKÉ SÚ INIDKAČNÉ KRITÉRIÁ PRE IMPLANTÁCIU PRÉMIOVÝCH VIACOHNISKOVÝCH ŠOŠOVIEK?, účinkujúci: Škrovinová D. 
 • 20-22. 10. 2022 XXVII. KONGRES SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, X bionic Sphere – Šamorín: Operácia katarakty za posledné 2 covidové roky na našom pracovisku, Škrovinová D. 
 • 20-22. 10. 2022 XXVII. KONGRES SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, X bionic Sphere – Šamorín: Keratoplastika a transplantácia amniovej membrány na Slovensku v roku 2021, Peško K., Škrovinová D. 
 • 25.5-27.5. 2022 – DD356SK: Škola mikrochirurgie katarakty VI. Ročník, Hotel Impozant, Valčianska dolina: – I. blok: Indikácie operácie katarakty, Škrovinová D.
 • 25.5-27.5. 2022 – DD356SK: Škola mikrochirurgie katarakty VI. Ročník, Hotel Impozant, Valčianska dolina: – III. blok: Biometria, výpočet IOL, Škrovinová D.
 • 25.5-27.5. 2022 – DD356SK: Škola mikrochirurgie katarakty VI. Ročník, Hotel Impozant, Valčianska dolina: – V. blok: Typy šošoviek (MFIOL, EDOF), Škrovinová D. 
 • 25.5-27.5. 2022 – DD356SK: Škola mikrochirurgie katarakty VI. Ročník, Hotel Impozant, Valčianska dolina: – V. blok: Výber pacienta a jeho edukácia, Škrovinová D. 
 • 25.5-27.5. 2022 – DD356SK: Škola mikrochirurgie katarakty VI. Ročník, Hotel Impozant, Valčianska dolina: – IX. blok: Endoftalmitída, Škrovinová D. 
 • 5.5. 2022 – Deň katarakty a refrakčnej chirurgie, SOS a Sekcia pre kataraktu a refrakčnú chirurgiu (SKSCRS), Tajpan Online Bratislava: Multifokálne IOL, Škrovinová D. 
 • 30.9. 2021 – XXVI. VÝROČNÝ KONGRES SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, Košice: Sympózium f. Alcon: Sekcia 2: AcrySof™ IQ Vivity™ Zdokonalený svet liečby presbyopie Moderátor: Škrovinová D. 
 • 30.9. 2021 –  XXVI. VÝROČNÝ KONGRES SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, Košice: AcrySof™ IQ Vivity™ – technológia ako žiadna iná,  Škrovinová D. 
 • 30.9. 2021 –  XXVI. VÝROČNÝ KONGRES SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, Košice: Transplantácia rohovky na Slovensku za posledných 10 rokov, Peško K., Škrovinová D. 
 • 24.9. 2021 –  Odborná diskusia Hotel Crowne Plaza, Bratislava: Acrysof™ IQ Vivity™ –  Technológia ako žiadna iná, Škrovinová D. 
 • 23.6. 2021 – V. ročník Kataraktovej školy, IVIO Clinic Modranka, III. Blok – VNÚTROOČNÉ ŠOŠOVKY -Typy IOL a materiály, Škrovinová D.
 • 26.9. 2019 – Certifikovaná pracovná činnosť MIKROCHIRURGIA OKA, Multifokálne šošovky – výber pacienta, edukácia a vlastné skúsenosti, Škrovinová D.
 • FORUM OPHTHALMOLOGICUM – TRENDY 2013/2014, Košice, Banská Bystrica, Žilina, Bratislava, november – december 2013
  • Škrovinová D., Prémiová korekcia refrakčných chýb – ako riešiť pacientov s hyperopiou, myopiou v spojení s presbyopiou a astigmatizmom
 • XIX. VÝROČNÝ KONGRES SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, Žilina, 24. – 26. október 2013
  • Škrovinová D., Povrch oka a operácia katarakty
  • Škrovinová D., Wavefront optimalizovaná ablácia a refrakčné chyby oka
  • Škrovinová D., Hĺbka ostrosti a červený reflex ako základ pre presnú mikrochirurgiu oka
  • Černák A., Škrovinová D., Kosová A., Stav katarakty, refrakčnej chirurgie a chirurgie rohovky na Slovensku za rok 2012
 • KRAJSKÝ OFTALMOLOGICKÝ SEMINÁR, Galanta, 27. september 2013
  • Škrovinová D., Aký implantát by ste si vybrali?
 • VII. BILATERÁLNE SLOVENSKO – ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SYMPÓZIUM, Luhačovice, 17. – 18. máj 2013
  • Škrovinová D. a kol., Skúsenosti s IOL s pokročilou technológiou
 • III. KONGRES GLAUKÓMOVEJ SPOLOČNOSTI s medzinárodnou účasťou, Košice, 26. – 27. apríl 2013
  • Škrovinová D., Analýza meraní centrálnej hrúbky rohovky
 • VII. PRACOVNÉ DNI AMBULANTNÝCH OFTALMOLÓGOV, Demänovská dolina Jasná, Nízke Tatry. 11. – 13. apríl 2013
  • Škrovinová D., Niečo viac pre povrch oka
 • OFTALMOLOGICKÁ JAS v NsP Považská Bystrica, Považská Bystrica, 16. január 2013
  • Škrovinová D., Oftamologická jednodňová ambulantná starostlivosť
  • Škrovinová D., Periokulárne plastické operácie
  • Škrovinová D., Katarakta – predoperačné vyšetrenie, operácia a pooperačná starostlivosť
  • Škrovinová D., Ponuka vnútroočných implantátov ( monofokálne / multifokálne IOL )
  • Škrovinová D., Antibiotikum bez konzervantu a katarakta
  • Škrovinová D., Práca s optickým biometrom – presnosť výpočtu vnútroočného implantátu
 • XVIII. VÝROČNÝ KONGRES SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, Martin 19. – 20. október 2012
  Abstrakt v nekarentovanom časopise, recenzovanom zborníku
  • Černák A., Škrovinová D., Kosová A., Stav katarakty a refrakčnej chirurgie na Slovensku v roku 2011
  • Škrovinová D., Refrakčné laserové operácie – čím sme prešli
  • Škrovinová D., Molitorová M., Skúsenosti s multifokálnym implantátom
 • XXX CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGEONS, Milan, 8. – 12. september 2012
  • Škrovinová D., Biometry before and after WFO
 • OCT – NEVYHNUTNÁ TECHNOLÓGIA PRI KOMPLEXNEJ DIAGNOSTIKE V OFTALMOLÓGII, Košice 5. jún 2012, Žilina 6. jún 2012, Banská Bystrica 3. október 2012, Nitra 4. október 2012
  • Škrovinová D., 3 – ročné skúsenosti s prístrojom RTVue OCT – predný segment, sietnica, glaukóm
 • VEDECKÉ PRACOVNÉ DNI SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI A SEKCIE AMBULANTNÝCH LEKÁROV, Košice 18. – 19. máj 2012
  • Škrovinová D., Biometrické parametre pred a po excimer laserovej operácii
  • Škrovinová D., Katarakta s pokročilou technológiou.
 • VI. PRACOVNÉ DNI AMBULANTNÝCH OFTALMOLÓGOV, Trenčianské Teplice 20. – 21. Apríla 2012
  • Škrovinová D., Antibiotikum bez konzervantu
 • SEMINÁR OFTALMOLOGICKÝCH SESTIER ŽSK, Žilina 29. november 2011
  • Škrovinová D., Predstavenie pracoviska a aké vyšetrenia sme schopní ponúknuť Vašim pacientom
  • Škrovinová D., Deti a excimer laserové operácie
  • Škrovinová D., Deti a katarakta
 • XVII. VÝROČNÝ KONGRES SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, Bojnice 7. – 8. október 2011
  • Škrovinová D., Zhodnotenie skúsenosti korekcie astigmatizmu
  • Škrovinová D., Výhody využitia fakokoncovky ELLIPS FX
  • Černák A., Škrovinová D., Kosová A., Stav katarakty a refrakčnej chirurgie na Slovensku
  • Uhliariková Ž., Doricová M., Papánková R., Pekárová M., Škrovinová D., Excimer laserové operácie u detí – vymoženosti Oculyzera a Allegretta Wave Eye Q BLUELINE
  • Doricová M., Škrovinová D., Papánková R., Uhliariková Ž., Pekárová M., Katarakta v presbyopickom veku – prvé skúsenosti s implantáciou LENTIS® Mplus
  • Papánková R., Uhliariková Ž., Doricová M., Pekárová M., Škrovinová D., Negatívny nález RTVue – GCC analýzy a SLT liečba
 • XXIX CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGEONS, Vienna, 17. – 21. september 2011
  • Škrovinová D., Testing tear osmolarity before and after WFO – LASEK using the TearLab osmolarity system
 • KRAJSKÝ OFTALMOLOGICKÝ SEMINÁR, Galanta 6. jún 2011
  • Škrovinová D., Možnosti korekcie refrakčných vád excimerovým laserom
 • MEZINÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI REFRAKČNÍ A KATARAKTOVÉ CHIRURGIE, Ostrava 20. – 21. máj 2011
  • Škrovinová D., Zelníková T., Wavefront optimalizovaná ablácia u detí a mladistvých
 • II. KONGRES GLAUKÓMOVEJ SPOLOČNOSTI, Banská Bystrica 5. – 7. máj 2011
  • Škrovinová D., Prínos analýzy GCC v diagnostike glaukómu
 • SEMINÁR OFTALMOLÓGOV ŽSK, Žilina 10. marec 2011
  • Škrovinová D., Stav katarakty a refrakčnej chirurgie a „novinky“ roku 2010 v našom centre
  • Škrovinová D., GCC analýza – prínos v dg. glaukómu (RTVue OCT)
  • Škrovinová D., Efektívna liečba suchého oka
  • Škrovinová D., Technické prednosti nášho lasera Allegretto Wave Eye-Q Blue line 400Hz a zhodnotenie operačných výledkov
  • Škrovinová D., Využitie Scheimpflugovej kamery – Allegro Oculyzer- v praxi
 • TK- AKTUÁLNE PROBLÉMY V OFTALMOLÓGII, Bratislava 3. – 4. december 2010
  • Škrovinová D., Refrakčné operácie u detí
 • XVI. VÝROČNÝ KONGRES SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, Trenčín 21.- 23. október 2010
  • Škrovinová D., Symptómy DED a ich účinná liečba
  • Škrovinová D., Wavefront optimalizovaná ablácia u detí a mladistvých pre anizometropiu
  • Černák A., Škrovinová D., Kosová A., Súčasný stav chirurgie katarakty a refrakčnej chirurgie na Slovensku
 • XXVIII CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGEONS, Paris, 4. – 9. september 2010
  • Škrovinová D., Cataract and astigmatism correction with the AcrySof® Toric IOL
 • VIII. MEZINÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI REFRAKČNÍ A KATARAKTOVÉ CHIRURGIE, Praha, 21. – 22. máj 2010, CZ
  • Škrovinová D., TearLab osmolarita – prínos v diagnostike DED
 • VEDECKÉ PRACOVNÉ DNI OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, Tatralandia, 30. 4. – 1. 5. 2010
  • Škrovinová D., Sedláková M., TearLab osmolarita – senzitívny biomarker DED
  • Škrovinová D. a kolektív 1.žilinského očného centra Vikom, Korekcia astigmatizmu a katarakty s vnútroočnou šošovkou AcrySof® Toric
  • Sedláková M., Škrovinová D., SLT ako primárna liečba
 • SEMINÁR AMBULANTNÝCH OFTALMOLÓGOV ŽSK, Žilina, 11. február 2010
  • Škrovinová D., RTVue OCT , Lenstar – novinky posledného roku v 1.žilinskom očnom centre, ich diagnostický prínos v rámci predného segmentu oka
  • Škrovinová D., Operácie katarakty a excimerové operácie v minulom roku
 • XV. VÝROČNÝ KONGRES SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, Žilina 12. – 14. november 2009
  • Škrovinová D., Sedláková M., Naše skúsenosti s asférickou, monofokálnou šošovkou TECNIS® 1-piece IOL
  • Škrovinová D., Sedláková M., Korekcia astigmatizmu a katarakta (excimer / AcrySof® Toric)
  • Škrovinová D., Sedláková M., Tetraflex™ a presbyopický pacient
  • Škrovinová D., Okrúhly stôl: KERATO – REFRAKČNÁ CHIRURGIA
  • Černák A., Škrovinová D., Stav chirurgie katarakty na Slovensku za rok 2008. Stav refrakčnej chirurgie na Slovensku za rok 2008
  • Sedláková M., Škrovinová D., Herpes simplex keratitída – nie je to vždy jednoduché
 • XXVII CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGEONS, Barcelona, 12. – 16. september 2009
  • Škrovinová D., Corneal Haze – PRK / LASEK
 • ALCON CUP 2009, Vysoké Tatry, 13.marca 2009
  • Škrovinová D., Sedláková M., Skúsennosti s AcrySof® IQ IOL v 1.žilinskom očnom centre
 • SEMINÁR OFTALMOLÓGOV ŽSK, Žilina, 22. január 2009
  • Škrovinová D., Sedláková M., Pacient v našom centre – novinky posledného roka
  • Sedláková M., Škrovinová D., Selektívna laserová trabekuloplastika /SLT/ – správna voľba?
  • Sedláková M., Škrovinová D., Naše prvé skúsenosti s SLT
 • VEDECKÉ PRACOVNÉ DNI SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, Zvolen, 2. – 4. október 2008
  • Škrovinová D., Sedláková M., Korneálny haze – PRK, LASEK
  • Škrovinová D., Sedláková M., Kontrast senzitivita a AcrySof® IQ IOL
  • naše skúsenosti
  • Sedláková M., Škrovinová D., SLT – efekt liečby – naše skúsenosti
  • Káčerík M., Škrovinová D., Alexík M., Lipková B., Kombinovaná oklúzia ciev sietnice
 • XV. VEDECKÉ PRACOVNÉ DNI PRE SEKCIU CHIRURGIE KATARAKTY, IMPLANTOLÓGIU A REFRAKČNÚ CHIRURGIU, Nitra, 19. – 20. október 2007
  • Škrovinová D., Prvé skúsenosti s Allegretto Wave®
 • SEMINÁR OFTALMOLÓGOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, Žilina, 4. október 2007
  • Škrovinová D., Excimerové operácie – metóda PRK, LASEK a epi-LASIK
  • Škrovinová D., Naše prvé skúsenosti a výsledky s novým excimerovým laserom
 • 4. BILATERÁLNE SLOVENSKO – ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SYMPÓZIUM, Banská Bystrica, 27. – 29. september 2007
  • Škrovinová D., Prvé skúsenosti s implantáciou AcrySof ® IQ IOL
 • VI. DNI AMBULANTNÝCH OFTALMOLÓGOV, Žilina, 20. – 21. apríl 2007
  • Škrovinová D., Efektívna terapia suchého oka
 • SEMINÁR AMBULANTNÝCH OFTALMOLÓGOV, Žilina, 9. november 2006 – Škrovinová D., Takacsová X., Prevencia PCO – hydrofóbny akrylát – správna voľba vnútroočného implantátu?
  • Škrovinová D., Veselý F., Operácia katarakty
  • Škrovinová D., Hercova S., Problematika suchého oka v rukách ambulantného oftalmológa
 • PRACOVNÉ DNI SEKCIE PRE CHIRURGIU KATARAKTY A REFRAKČNEJ CHIRURGIE, Bratislava, 5. – 7. október 2006
  • Škrovinová D., Riešenie problému suchého oka po fotorefrakčných operáciách
  • Černák A., Izák M.G.J., Veselý F., Sisková E., Ponťuchová E., Juhás T., Škrovinová D., Panelová diskusia o refrakčnej chirurgii
 • XIV. VEDECKÉ PRACOVNÉ DNI SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, Žilina 28. – 29. apríl 2006
  • Škrovinová D., Suché oko – kvapky novej generácie
 • V. MARTINSKÉ DNI GLAUKÓMU, Martin, 17. apríl 2006
  • Škrovinová D., Suché oko – kvapky novej generácie
 • XII. VEDECKÉ PRACOVNÉ DNI SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, Nitra, 20. – 21. máj 2005
  • Škrovinová D., Trizuljaková E., Knapcová A., Očné komplikácie pri liečbe IFN alfa pre recidívu MM kože – kazuistika