Cenník

CENNÍK VYŠETRENÍ a ESTETICKÝCH VÝKONOV platný od 1. apríla 2022

Kompletné vyšetrenie ( pacient po operácii katarakty / excimer laserovej operácii v Doftall, s.r.o. ) 

40€

Kompletné vyšetrenie s očným CT makuly a konzultáciou

50€

Predpis okuliarovej korekcie

40€

Vyšetrenie očného pozadia pre internistu, neurológa….

50€

Predoperačné vyšetrenie pred operáciou sivého zákalu

50€

Refrakčný vstup pred laserovou operáciou

50€

Kontrolné pooperačné vyšetrenie

10€

Vyšetrenie a diagnostika zeleného zákalu ( glaukómu )

50€

Vyšetrenie zorného poľa ( perimeteria )  

20€

Meranie hrúbky rohovky  – pachymetria, kontrola glaukóm

20€

Vyšetrenie predného segmentu oka 

30€

Keratotopografia 

30€

Biometria ( 20 – 100 € )

20€

Očné CT (OCT) rohovky 

20€

OCT komorového uhla 

20€

OCT keratokonusový skríning

20€

OCT sietnice

30€

OCT glaukómový skríning 

30€

Konzultácia s lekárom bez vyšetrenia ( 15min )

20€

Extrakcia cudzieho telieska z rohovky 

30€

Diagnostika suchého oka

50€

Nácvik aplikácie kontaktných šošoviek                     

30€

Potvrdenie pre vodičský preukaz po operácii v Doftall, s.r.o.

10€

DOFTALL, s.r.o., očná klinika

Je nezmluvné zdravotnícke zariadenie a vyhradzuje si právo na úpravu cien podľa skutočných nákladov.

Preventívna zdravotná starostlivosť (PZS)

Vyšetrenie pre prácu so zobrazovacími jednotkami (+ kvantitatívne vyšetrenie slzného filmu) 

55€

Vyšetrenie pre prácu vo výškach (+ špeciálna perimetria)

65€

Vyšetrenie pre vodičov motorových vozidiel (+ špeciálna perimetria) 

65€

Estetické výkony

Špecifické ambulantné plastické výkony (dľa rozsahu )

50 – 300€

Aplikácia Botoxu – glabela   (Botox®)

90€

Aplikácia Botoxu – mimické vrásky v okolí očí  (1 oko)

od 40€

Aplikácia Botoxu – mimické vrásky čelo

od 40€

Aplikácia výplňových materiálov kys. Hyalurónová

  • podľa typu a množstva výplne

od 180€

OPERÁCIE

Katarakta ( v spolupráci s NsP Pov. Bystrica )  a Plastické výkony

Operácia sivého zákalu s implantáciou monofokálnej vnútroočnej šošovky (samoplatca)

600€

Operácia sivého zákalu s implantáciou štandardnej monofokálnej vnútroočnej šošovky 

Acrysof® Natural                           ( poistenci VŠZP, Dôvera, Union ) 

0 €

Operácia sivého zákalu s implantáciou monofokálnej vnútroočnej šošovky so žltým filtrom 

Acrysof® IQ                                   ( poistenci VŠZP, Dôvera, Union )

0 €

Operácia sivého zákalu s implantáciou asférickej monofokálnej šošovky so žltým filtrom

Clareon® AutonoMe™                  ( poistenci VŠZP, Dôvera, Union )

37,54€

Operácia sivého zákalu s implantáciou asférickej torickej šošovky so žltým filtrom

Acrysof IQ Toric                           ( poistenci VŠZP, Dôvera, Union )

( umožňuje kvalitné videnie do diaľky spolu s korekciou predoperačného astigmatizmu )

50€

Operácia sivého zákalu s implantáciou multifokálnej asférickej šošovky so žltým filtrom

Acrysof  PanOptix™ , Acrysof Vivity™  ( poistenci VŠZP, Dôvera, Union )

( umožňuje kvalitné videnie do diaľky i na blízko )

660€

PRELEX s MIOL

( extrakcia šošovky z refrakčných dôvodov s implantáciou asférickej multifokálnej šošovky )

   1150€

PRELEX s MIOL – Toric

( extrakcia šošovky z refrakčných dôvodov s implantáciou asférickej multifokálnej šošovky spolu s korekciou astigmatizmu)

1300€

Operácia glaukómu metódou selektívnej laserovej trabekuloplastiky ( SLT ) obe oči

100€

Operácia sekundárnej katarakty metódou YAG – caps. 1 oko

50€

Plastické operácie na mihalniciach ( ektropium, entropium, blefraochaláza – blefaroplastika )

( konzultácia, operácia a pooperačná kontrola s extrakciou stehov )

   120 –     

   400€

Excimer laserové operácie

( excimer laser: Allegretto Wave ® Eye-Q BLUE LINE 400Hz®)

Predoperačné vyšetrenie

50€

WFO ( wavefront-optimized ablation ) procedúra – 1 oko

400€

Custom Q ( aspheric profile ablation ) procedúra – 1 oko

420€

T-CAT ( topography-guided ablation / Oculink-guided ) procedúra – 1 oko

450€

PTK ( phototherapeutic keratektomy ) procedúra – 1 oko

190€

( 1, o operačnej procedúre rozhoduje výsledok vyšetrenia a konzultácie s pacientom 2, všetky operácie sú wavefront optimalizované 3, v prípade potreby laserovej dokorekcie ju naši klienti majú automaticky zdarma)