Cenník

CENNÍK VYŠETRENÍ a ESTETICKÝCH VÝKONOV platný od 1. augusta 2022

Kompletné vyšetrenie ( pacient po operácii katarakty / excimer laserovej operácii v Doftall, s.r.o. ) 

40 €

Kompletné vyšetrenie s očným CT makuly a konzultáciou

70 €

Predpis okuliarovej korekcie

40 €

Vyšetrenie očného pozadia pre internistu, neurológa….

70 €

Predoperačné vyšetrenie pred operáciou sivého zákalu

50-70 €

Refrakčný vstup pred laserovou operáciou

50 €

Kontrolné pooperačné vyšetrenie

10-30 €

Vyšetrenie a diagnostika zeleného zákalu ( glaukómu )

50 €

Vyšetrenie zorného poľa ( perimeteria )  

20 €

Meranie hrúbky rohovky  – pachymetria, kontrola glaukóm

20 €

Vyšetrenie predného segmentu oka 

30-50 €

Keratotopografia 

30 €

Biometria ( 20 – 100 € )

 20 €

Očné CT (OCT) rohovky 

20 €

OCT komorového uhla 

20 €

OCT keratokonusový skríning

20 €

OCT sietnice

30 €

OCT glaukómový skríning 

30 €

Konzultácia s lekárom bez vyšetrenia ( 15min )

30 €

Extrakcia cudzieho telieska z rohovky 

50 €

Diagnostika suchého oka

70 €

Nácvik aplikácie kontaktných šošoviek                     

40 €

Potvrdenie pre vodičský preukaz po operácii do 1 roka v Doftall, s.r.o. 

20 €

  

DOFTALL, s.r.o., očná klinika

Je nezmluvné zdravotnícke zariadenie a vyhradzuje si právo na úpravu cien podľa skutočných nákladov.

Preventívna zdravotná starostlivosť (PZS)

Vyšetrenie pre prácu so zobrazovacími jednotkami (+ kvantitatívne vyšetrenie slzného filmu) 

70 €

Vyšetrenie pre prácu vo výškach (+ špeciálna perimetria)

90 €

Vyšetrenie pre vodičov motorových vozidiel (+ špeciálna perimetria) 

90 €

Estetické výkony

Špecifické ambulantné plastické výkony (dľa rozsahu )

50 – 300€

Aplikácia Botoxu – glabela   (Botox®)

90 €

Aplikácia Botoxu – mimické vrásky v okolí očí  (1 oko)

od 40 €

Aplikácia Botoxu – mimické vrásky čelo

od 40 €

Aplikácia výplňových materiálov kys. Hyalurónová

  • podľa typu a množstva výplne

od 200 €

OPERÁCIE

Katarakta ( v spolupráci s NsP Pov. Bystrica )  a Plastické výkony

Operácia sivého zákalu s implantáciou monofokálnej vnútroočnej šošovky (samoplatca)

600 €

Operácia sivého zákalu s implantáciou štandardnej monofokálnej vnútroočnej šošovky 

Acrysof® Natural                           ( poistenci VŠZP, Dôvera, Union ) 

0 €

Operácia sivého zákalu s implantáciou monofokálnej vnútroočnej šošovky so žltým filtrom 

Acrysof® IQ                                   ( poistenci VŠZP, Dôvera, Union )

0 €

Operácia sivého zákalu s implantáciou asférickej monofokálnej šošovky so žltým filtrom

Clareon® AutonoMe™                  ( poistenci VŠZP, Dôvera, Union )

37,54 €

Operácia sivého zákalu s implantáciou asférickej torickej šošovky so žltým filtrom

Acrysof IQ Toric                           ( poistenci VŠZP, Dôvera, Union )

( umožňuje kvalitné videnie do diaľky spolu s korekciou predoperačného astigmatizmu )

50 €

Operácia sivého zákalu s implantáciou multifokálnej asférickej šošovky so žltým filtrom

Acrysof  PanOptix™ , Acrysof Vivity™  ( poistenci VŠZP, Dôvera, Union )

( umožňuje kvalitné videnie do diaľky i na blízko )

660 €

PRELEX s MIOL

( extrakcia šošovky z refrakčných dôvodov s implantáciou asférickej multifokálnej šošovky )

  1150 €

PRELEX s MIOL – Toric

( extrakcia šošovky z refrakčných dôvodov s implantáciou asférickej multifokálnej šošovky spolu s korekciou astigmatizmu)

1300 €

Operácia glaukómu metódou selektívnej laserovej trabekuloplastiky ( SLT ) obe oči

100 €

Operácia sekundárnej katarakty metódou YAG – caps. 1 oko

50 €

Plastické operácie na mihalniciach ( ektropium, entropium, blefraochaláza – blefaroplastika )

( konzultácia, operácia a pooperačná kontrola s extrakciou stehov )

  120 –     

   400 €

Excimer laserové operácie

( excimer laser: Allegretto Wave ® Eye-Q BLUE LINE 400Hz®)

Predoperačné vyšetrenie

50 €

WFO ( wavefront-optimized ablation ) procedúra – 1 oko

400 €

Custom Q ( aspheric profile ablation ) procedúra – 1 oko

420 €

T-CAT ( topography-guided ablation / Oculink-guided ) procedúra – 1 oko

450 €

PTK ( phototherapeutic keratektomy ) procedúra – 1 oko

200 €

( 1, o operačnej procedúre rozhoduje výsledok vyšetrenia a konzultácie s pacientom 2, všetky operácie sú wavefront optimalizované 3, v prípade potreby laserovej dokorekcie ju naši klienti majú automaticky zdarma)