Cenník

Vyšetrenia

Kompletné vyšetrenie 30 €
Kompletné vyšetrenie s očným CT makuly a konzultáciou 40 €
Predpis okuliarovej korekcie 20 €
Vyšetrenie očného pozadia pre internistu, neurológa.... 20 €
Predoperačné vyšetrenie pred operáciou sivého zákalu 35 €
Refrakčný vstup pred laserovou operáciou 35 €
Kontrolné pooperačné vyšetrenie 10 €
Vyšetrenie a diagnostika zeleného zákalu (glaukómu) 50 €
Vyšetrenie zorného poľa (perimeteria)   15 €
Meranie hrúbky rohovky - pachymetria  10 €
Vyšetrenie kontrastnej citlivosti 10 €
Keratotopografia 20 €
Biometria 20 €
Očné CT (OCT) rohovky 20 €
OCT komorového uhla 20 €
OCT keratokonusový skríning 20 €
OCT sietnice 20 €
OCT glaukómový skríning 20 €
Konzultácia s lekárom bez vyšetrenia (15min) 15 €
Extrakcia cudzieho telieska z rohovky 20 €
Diagnostika suchého oka 20 €
Nácvik aplikácie kontaktných šošoviek 15 €
Potvrdenie pre vodičský preukaz po operácii v Doftall, s.r.o. 10 €
Vyšetrenie pre vodičský preukaz (+ perimetria) 35 €

Preventívna zdravotná starostlivosť (PZS)

Vyšetrenie pre prácu so zobrazovacími jednotkami (+ kvantitatívne vyšetrenie slzného filmu) 30 €
Vyšetrenie pre prácu vo výškach (+ špeciálna perimetria) 30 €
Vyšetrenie pre vodičov motorových vozidiel (+ špeciálna perimetria) 30 €

Estetické výkony

Špecifické ambulantné výkony (podľa rozsahu) 60 - 300 €
Aplikácia Botoxu - glabela (Botox®) 90 €
Aplikácia Botoxu - mimické vrásky v okolí očí (1 oko) od 40 €
Aplikácia Botoxu - mimické vrásky čelo od 40 €
Aplikácia výplňových materiálov kys. Hyalurónová
podľa typu a množstva výplne
od 190 €

Operácie (v spolupráci s NsP Pov. Bystrica)

Operácia sivého zákalu s implantáciou monofokálnej vnútroočnej šošovky (samoplatca) 500 €
Operácia sivého zákalu s implantáciou štandardnej monofokálnej vnútroočnej šošovky
Acrysof SA (poistenci VŠZP, Dôvera, Union)
0 €
Operácia sivého zákalu s implantáciou monofokálnej vnútroočnej šošovky so žltým filtrom
Acrysof Natural (poistenci VŠZP, Dôvera, Union)
20 €
Operácia sivého zákalu s implantáciou asférickej monofokálnej šošovky so žltým filtrom
Acrysof IQ (poistenci VŠZP, Dôvera, Union)
60 €
Operácia sivého zákalu s implantáciou asférickej torickej šošovky so žltým filtrom
Acrysof IQ Toric (poistenci VŠZP, Dôvera, Union)
(umožňuje kvalitné videnie do diaľky spolu s korekciou predoperačného astigmatizmu)
70 €
Operácia sivého zákalu s implantáciou multifokálnej asférickej šošovky so žltým filtrom
Acrysof Restor +3D
Acrysof Restor +2,5D (poistenci VŠZP, Dôvera, Union)
(umožňuje kvalitné videnie do diaľky i na blízko)
700 €
PRELEX s MIOL
(extrakcia šošovky z refrakčných dôvodov s implantáciou asférickej multifokálnej šošovky)
1050 €
PRELEX s MIOL - Toric
(extrakcia šošovky z refrakčných dôvodov s implantáciou asférickej multifokálnej šošovky spolu s korekciou astigmatizmu)
1250 €
Plastické operácie na mihalniciach (ektropium, entropium, blefarochaláza - blefaroplastika)
(konzultácia, operácia a pooperačná kontrola s extrakciou stehov)
120 - 300 €

Excimer laserové operácie (excimer laser: Allegretto Wave ® Eye-Q BLUE LINE 400Hz®)

Predoperačné vyšetrenie 35 €
WFO (wavefront-optimized ablation) procedúra 390 € / 1 oko
Custom Q (aspheric profile ablation) procedúra 420 € / 1 oko
T- CAT (topography-guided ablation / Oculink-guided) procedúra 450 € / 1 oko
PTK (phototherapeutic keratektomy) procedúra 190 € / 1 oko
Kontrolné pooperačné vyšetrenie 10 €

Excimerový laser Allegretto Wave ® Eye-Q BLUE LINE 400Hz® (vyrobený v máji 2013)

  • o operačnej procedúre rozhoduje výsledok vyšetrenia a konzultácie s pacientom
  • všetky operácie sú wavefront optimalizované
  • v prípade potreby laserovej dokorekcie, ju naši klienti majú automaticky zdarma