skrovinova

MUDr. Denisa Škrovinová

dskrovinova@doftall.sk

Základné informácie

 • Narodená v roku 1974, vydatá, matka dvoch dcér
 • 1998 - ukončené vysokoškolské štúdium promóciou na JLF UK v Martine
 • 2001 - Atestácia I. stupňa v odbore Oftalmológia, číslo: B 43 966
 • 2006 - Atestácia II. stupňa v odbore Oftalmológia, špecializácia v súlade neskorších právnych aktov Európskych spoločenstiev, Bratislava, číslo: D.00987
 • 2009 - Doktorandské štúdium LF UK v Bratislave
 • 2012 - Dizertačná skúška na tému Korekcia myopie wavefront optimalizovanou abláciou

Pracovné zaradenia

 • august 1998
  po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobila na očnom oddelení­ v NsP v Žiline, kde sa až do roku 2005 venovala operáciám sivého zákalu, kozmetickým operáciám v okolí oka, laserovému ošetreniu sietnice, diagnostike a liečbe ochorení predného a zadného segmentu oka.
 • jún 2005 - november 2012
  primár 1. Žilinského očného centra Vikom. Vykonávala štandardné a špecializované očné vyšetrenia. Získala certfikát pre prácu s oftalmologickým CT (OCT) prístrojom. Venovala sa operáciám predného segmentu oka, plastickým periokulárnym operáciám, operáciám sivého zákalu, refrakčným laserovým (excimerovým) operáciám a laserovým operáciám glaukómu... Získala certifikáty pre prácu s excimerovým laserom MEL 60, s Allegretto Wave 200Hz a tiež Eye-Q Blu Line 400Hz. Ako prvá na Slovensku operovala femtosekundovým laserom firmy Wavelight FS 200Hz. V operatíve sivého zákalu jej patrí prvenstvo na Slovensku pri použití vnútroočného implantátu Acrysof IQ a bola jednou z prvých, ktorí používali pri operácii katarakty na úpravu zakrivenia rohovky (astigmatizmu) Acrysof Toric vnútroočný implantát. V minulom roku patrila medzi 5 oftalmologických chirurgov s najväčším počtom zaimplantovaných multifokálnych vnútroočných šošoviek na Slovensku. Svoje skúsenosti prezentovala na viacerých zahraničných (ESCRS) a domácich kongresoch.

MUDr. Denisa Škrovinová je členkou SLS, SOS a SCIRS. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných sympóziách, absolvovala množstvo špecializovaných kurzov a školení v oftalmológii doma i v zahraničí.
Od decembra 2012 vykonáva operácie sivého zákalu a predného segmentu oka v rámci jednodňovej ambulantnej starostlivosti v NsP Považská Bystrica.
MUDr. Denisa Škrovinová sa špecializuje na operácie sivého zákalu, refrakčnú laserovú chirurgiu a estetickú chirurgiu v okolí oka a predného segmentu oka. Získala certifikát Medical Aesthetics Academy na liečebno - kozmetické možnosti použitia výplňových implantátov - kyseliny hylaurónovej a Botoxu.

doricova

Bc. Marcela Doricová

sestra@doftall.sk

Základné informácie

 • Narodená v roku 1975
 • 1995 - ukončená stredná zdravotná škola v Žiline - zdravotná sestra
 • 2005 - Diplom o špecializácií inštrumentovanie v operačnej sále
 • 2006 - ukončené Bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo Bratislava
 • 2007 - certifikované školenie pre prácu s excimerovým laserom

Pracovné zaradenia

 • 1995
  pracovala ako inštrumetárka na očných operačných sálach v NsP Žilina
 • 2004 - november 2012
  1. žilinské očné centrum Vikom. Vykonávala ambulantnú činnosť a inštrumentovanie na operačných sálach pri vnútroočných zákrokoch (sivý zákal), pri periokulárnych plastických operáciách a refrakčných laserových operáciách. Získala certifikáty pre prácu s excimerovým laserom firmy Wavelight

Bc. Marcela Doricová sa aktívne zúčastňuje domácich i zahraničných sympózií. Je členkou Slovenskej Komory sestier. Má certifikát pre prácu s OCT prístrojom, ako aj školenie na perimetriu.